ARTISTS

 

 

Ronald Ophuis

 

Hans Theys

Een buitenaards wezen

Ronald Ophuis is vooral in Nederland bekend omwille van zijn harde schilderijen op basis van werkelijk gebeurde feiten, die hij wil omzetten in beelden die de feiten voelbaar maken. Tijdens een gezamenlijke lezing in Den Haag, nu twee jaar geleden, hoorde ik hem op zo’n genuanceerde, precieze manier spreken over zijn motivatie en de manier waarop hij zijn werk legitimeert, dat ik hem er vandaag opnieuw om vraag. Maar eerst kijken we even naar het schilderij op zich.

Heb je het portret ook in drie lagen geschilderd, met enigszins gedroogde olieverf, zoals je mij eens vertelde? Ik denk van niet, want ik zie geen korrelige bovenlaag.
Ophuis: ‘Het portret is gemaakt met pastel. Alleen hier en daar heb ik wat olieverf toegevoegd om het contrast nog te verhogen.’

Hoe heb je de reis naar Sierra Leone aangepakt?
Ophuis: ‘Ik reisde samen met een ‘fixer’, zoals oorlogsjournalisten ook vaak reizen, maar ditmaal werd ik gevolgd door een cameraploeg voor de documentaire Painful Painting van Catherine van Campen. Zij wilden dit onderdeel van de ontstaansgeschiedenis van sommige van mijn schilderijen in beeld brengen. Ik heb hulporganisaties gecontacteerd die werkten met kindsoldaten en eerst reageerden die enthousiast, maar het ging meer om een soort nieuwsgierigheid, denk ik, want zodra ze mijn werk leerden kennen, haakten ze af. Die organisaties hangen liever een positief beeld op van de vorderingen die ze boeken, dan een confronterend beeld van de gruwelen die hen in beweging hebben gebracht.
De jongen van het portret, hij was ongeveer 22 jaar oud, heb ik ontmoet in 2010. De gebeurtenissen dateerden van 2001. Hij stond samen met andere jongens auto’s te wassen op een weilandje langs de kant van de weg. Ik kwam voorbij per fiets, begeleid door de fixer of gids die het plaatselijke dialect sprak en die ook kindsoldaat was geweest, zodat hij ze op hun gemak kon stellen. Ik nam die jongens mee naar het strand of een leegstaand huis en liet hen vertellen. Ik sprak een paar uur met ze. (Lange stilte.) Ze zagen mij niet als een bedreiging. Ze waren heel openhartig. Ze dachten niet dat ik van de politie was of zo, ze zagen mij meer als een buitenaards wezen. Ik nodigde hen altijd uit te spreken over dingen die ze hadden gezien, niet over wat ze zelf gedaan hadden, om een vrijheid van spreken te bewerkstelligen, maar ze begonnen altijd vrij snel over hun eigen daden te vertellen.’

Zou je voor mij nog eens willen herhalen waarom je deze werken maakt? Hoe je je eigen motieven ziet?
Ophuis: ‘Er zijn een paar antwoorden mogelijk. Eén antwoord is de kwaadheid op de schepping; dat je een oerwoede over je voelt komen over de onmogelijkheid het leven te beheersen. Een tweede antwoord is dat het maken van dit soort werk je kan helpen het geweld in jezelf te kanaliseren.
Een derde antwoord heeft te maken met de euforie van het lijden, wat je herkent als een vriend van je is overleden en je loopt in de begrafenisstoet. De andere mensen stoppen dan uit respect voor je lijden en jij voelt de arrogantie van iemand die zich belangrijker vindt dan de mensen die in jouw ogen niet lijden. Ik probeer met mijn werk een brug te slaan, zodat ik mee kan lijden.
Een vierde antwoord gaat om de essentiële behoefte aan een beeld voor mensen die iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. Ik heb dat voor het eerst beseft toen er een vrachtvliegtuig neerstortte in de Bijlmer. Journalisten vroegen toen aan veel mensen wat ze hadden gezien en algauw bleek dat veel mensen, vanop de plek waar ze zich bevonden, iets niet gezien konden hebben. Ze beeldden zich gewoon in dat ze iets hadden gezien of ze fabriceerden een beeld om ermee om te kunnen gaan. Hetzelfde fenomeen deed zich voor met mensen die concentratiekampen hadden overleefd en bijvoorbeeld beweerden dat ze Mengele hadden gezien, terwijl die man nooit op die bepaalde plek geweest was.

 


Courtesy Gallery Aeroplastics Contemporary, Galerie Bernard Ceysson, Upstream Gallery.
 
 
Ronald Ophuis
‘War Story Teller, Sierra Leone, 2010’ (2012)
Pastel en olieverf op papier, 60 x 50 cm
Foto: Gert Jan van Rooij
 
 
Ronald Ophuis - Girl with Gun
‘Girl with Gun. Sierra Leone 2001’ (2011)
Olie op doek, 200 x 340 cm
Foto: Gert Jan van Rooij

 
‘Arab Spring. On their Way to the Revolution. Syria 2011’ (2014)
Olie op doek, 340 x 525 cm
Foto: Gert Jan van Rooij
 
 
 
Ronald Ophuis - Latrine
 
     

 

ESSAYS BY HANS THEYS Een buitenaards wezen, 2012. Gepubliceerd in 'Focus', Snoeck Editions, 2012 en in 'Over Vorm. Het Vervolg', Tornado Editions, Brussel, 2014.

Licht weerkaatsende, pokdalige obstakels, 2008. Gepubliceerd in 'Over Vorm', Tornado Editions, Brussel, 2010.

Laarzen en pantoffels, 1998. Gepubliceerd in 'Flower Power. Kunst in België na 2015', Tornado Editions, Brussel, 2008.

 

BRIEF VAN RONALD OPHUIS

 Waarom ik zo schilder, 2012. Gepubliceerd in 'Over Vorm. Het Vervolg', Tornado Editions, Brussel, 2014.

 

TOP